Mikäli henkilö aiheuttaakseen oikeudellisesti merkityksellisen virheen viranomaisen pitämään yleiseen rekisteriin antaa rekisteriä pitävälle viranomaiselle väärän tiedon, taikka hankkiakseen itselleen tai toiselle hyötyä taikka toista vahingoittaakseen käyttää hyväkseen edellä tarkoitetulla tavalla aiheutettua virhettä, katsotaan teko rekisterimerkintärikokseksi. Rekisterimerkintärikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.