Mikäli kyseessä on tilanne, jossa lahjuksen antamisessa lahjalla tai edulla pyritään saamaan asianomainen toimimaan palvelussuhteessa velvollisuuksiensa vastaisesti lahjojaa tai toista huomattavasti hyödyttäen taikka toiselle tuntuvaa vahinkoa tai haittaa aiheuttaen; taikka annetun lahjan tai edun arvo on huomattava, ja lahjuksen antaminen on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, katsotaan teko törkeäksi lahjuksen antamiseksi. Törkeästä lahjuksen antamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.