Mikäli henkilö antaa viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen kirjallisen todistuksen taikka siihen rinnastettavan teknisen tallenteen, taikka laadittuaan tällaisen todistuksen tai tallenteen antaa sen toiselle henkilölle edellä tarkoitettuun tarkoitukseen käytettäväksi, katsotaan teko väärän todistuksen antamiseksi viranomaiselle. Väärän todistuksen antamiseksi viranomaiselle katsotaan myös tilanne, jossa viranomaisen erityisen valvonnan alaisen toiminnan harjoittaja tai tämän edustaja tai palveluksessa oleva henkilö, tai valvottavan yhteisön tilintarkastaja, antaa lakiin perustuvan tarkastuksen yhteydessä tai lakiin perustuvaa ilmoitusvelvollisuutta muuten täyttäessään valvovalle viranomaiselle oikeudellisesti merkityksellisen totuudenvastaisen suullisen tiedon. Väärän todistuksen antamisesta viranomaiselle tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.