Mikäli vanki, pidätetty tai viranomaisen huostassa oleva kiinniotettu taikka sotilaskurinpitolaissa tarkoitettuun arestiin määrätty henkilö vastoin hänen tietoonsa saatettua kieltoa valmistaa, hankkii tai pitää hallussaan ampuma- tai teräaseen tai niihin rinnastettavan hengenvaarallisen välineen, katsotaan teko vangin varustautumiseksi aseella. Vangin varustautumisesta aseella tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.