Mikäli henkilö oikeudettomasti hävittää, ottaa haltuunsa, vahingoittaa tai muutoin tekee käyttökelvottomaksi yleisessä arkistossa tai viranomaisen hallussa olevan asiakirjan tai muun todistuskappaleen taikka viranomaisen pitämän yleisen rekisterin tai sen osan, katsotaan teko viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittämiseksi. Viranomaisen hallussa olevan todistuskappaleen hävittämisestä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.