Virkamiehen väkivaltaisella vastustamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa henkilö joko käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa pakottaakseen virkamiehen tekemään tai jättämään tekemättä julkisen vallan käyttöä sisältävän virkatoimen; taikka, muuten käyttää tai uhkaa käyttää väkivaltaa sellaisen virkatoimen johdosta sitä suorittavaa virkamiestä vastaan; taikka käyttää väkivaltaa virkamiestä taikka henkilöä, joka on hänen puolisonsa, sisaruksensa, sukulaisensa suoraan ylenevässä tai alenevassa polvessa taikka henkilö, joka asuu hänen kanssaan yhteistaloudessa tai on muuten näihin rinnastettavan henkilökohtaisen suhteen takia kyseiselle virkamiehelle läheinen, vastaan kostaakseen virkatoimen. Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan myös se, joka menettelee edellä mainitulla tavalla sitä kohtaan, joka virkamiehen pyynnöstä tai suostumuksella avustaa virkamiestä julkisen vallan käyttöä sisältävässä virkatoimessa. Virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään neljä vuotta.

 

Nopeaa apua lakiasioihin.