Mikäli henkilö joko väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen, tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja mikäli tämä olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta, katsotaan teko pakottamiseksi seksuaaliseen tekoon. Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä edellä mainitusta teosta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.