Seksuaaliseen tekoon pakottamiseen syyllistyy henkilö, joka väkivallalla tai uhkauksella pakottaa toisen ryhtymään muuhun seksuaaliseen tekoon kuin sukupuoliyhteyteen tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi. Lisäksi tunnusmerkistö edellyttää, että tämä olennaisesti loukkaa toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.

Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, saa hänet ryhtymään seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon kohteeksi ja se olennaisesti loukkaa hänen seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan.

Pakottamisesta seksuaaliseen tekoon tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme vuotta. Teon yritys on rangaistava. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä edellä mainitusta teosta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi, taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää seksuaalisen teon määritelmästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.2.2015
(Päivitetty 20.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.