Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa.

Kyseessä on pakottaminen, kun väkivalta tai sen uhka on sellaista, että se riittää murtamaan toisen tahdon. Uhrin on kuitenkin selvästi osoitettava, että hän vastustaa sukupuoliyhteyttä. Sen sijaan uhrilta ei edellytetä sellaista toimintaa, joka vaarantaa hänen turvallisuutensa. Uhkauksen ei välttämättä tarvitse kohdistua suoraan raiskattavaan. Myös välillinen uhkaaminen, esimerkiksi uhkaamalla vahingoittaa raiskattavan läheistä täyttää pakottamisen tuntomerkin.

Korkeimman oikeuden mukaan lähtökohtana on, ettei pelkästään kieltojen jälkeen tapahtuvasta fyysisen tai edes sanallisen vastustelun päättymisestä voida päätellä suostumusta yhdyntään. Tahallisuutta ei poista eikä rikoksentekijää vapauta vastuusta vain se, että hän olettaa toisen muuttaneen mielensä ilman, että tahdon muuttumista on sanallisesti tai muutoin selkeästi ilmaistu. (KKO 2013:96)

Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään.

Tekijän ja teon kohteen sukupuolella ei ole merkitystä, eikä niin ikään sillä, missä suhteessa tekijä ja teon kohde ovat keskenään. Näin ollen kyseessä on raiskaus esimerkiksi myös silloin, kun tekijä ja teon kohde ovat avioliitossa keskenään.

Eduskunnassa käsitellään seksuaalirikoksia koskevaa uudistusta. Uudistuksessa raiskauksen tunnusmerkistö muuttuisi suostumusperustaiseksi, jolloin keskeistä rikokseen syyllistymisesssä olisi suostumuksen puute. Tämä olisi olennainen muutos nykyiseen säännökseen, joka edellyttää väkivaltaa tai sen uhkaa taikka avuttoman tilan aiheuttamista.

rangaistus

Raiskauksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Joissain tapauksissa rikoksentekijä tuomitaan vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi. Vaikka säännös on hieman eri tavalla rakennettu, kyseessä on periaatteessa raiskauksen lievempi tekomuoto.

Tällaisesta teosta voi olla kyse, jos raiskaus huomioon ottaen uhkauksen vähäisyys taikka muut rikokseen liittyvät seikat on kokonaisuutena arvostellen vähemmän vakava kuin edellä tarkoitetut teot. Samoin tuomitaan se, joka muulla kuin henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa koskevalla uhkauksella pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen. Lievempää rangaistusta ei kuitenkaan sovelleta, jos raiskauksessa on käytetty väkivaltaa.


Lue lisää sukupuoliyhteyden ja seksuaalisen teon määritelmästä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy / Trainee
20.2.2015
(Päivitetty 21.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.