Raiskaus

Raiskauksella tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka on sukupuoliyhteydessä toisen kanssa käyttämällä hyväkseen sitä, että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään, ja milloin teko toteutetaan käyttämällä kyseistä puolustuskyvyttömyyttä hyväkseen. Tekijän ja teon kohteen sukupuolella ei ole merkitystä, eikä niin ikään sillä, missä suhteessa tekijä ja teon kohde ovat keskenään, ts. myös avioliitossa raiskaus on mahdollinen. Uhkauksen ei tarvitse kohdistua suoraan raiskattavaan, myös välillinen uhkaaminen, esimerkiksi uhkaamalla vahingoittaa raiskattavan läheistä täyttää pakottamisen tuntomerkin. Mikäli tekijä ei itse, suoraan tai välillisesti, ole aiheuttanut uhrin tiedotonta tai muuten puolustuskyvytöntä tilaa, vaan kohtaa toisen jo valmiiksi tässä tilassa (esimerkiksi vahva humalatila) ei tekoa tällöin katsota raiskaukseksi, vaan mahdolliseksi seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Raiskauksesta tuomitaan vankeutta vähintään yksi ja enintään kuusi vuotta. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.