Työntekijöiden edustajilla on joitain erityisiä oikeuksia. Mikäli tällainen edustaja erotetaan ilman perustetta, kyseessä voi olla työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen.

Työnantaja tai tämän edustaja syyllistyy työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaamiseen, mikäli ilman laissa säädettyä tai työehto- tai virkaehtosopimuksessa määrättyä perustetta, irtisanoo, muuten erottaa tai lomauttaa edustajan, tai muuttaa hänen työsuhteensa osa-aikaiseksi.

Työntekijöiden edustajalla tarkoitetaan luottamusmiestä, luottamusvaltuutettua, työsuojeluvaltuutettua, henkilöstön tai työntekijöiden edustajaa taikka yhteistoimintaedustajaa. Rikokseen syyllistyminen ei kuitenkaan edellytä, että menettelyn kohteena on työntekijöiden edustaja nimenomaan asemansa perusteella.

Säännös onkin toissijainen työsyrjintään nähden. Jos teko täyttää työsyrjinnän tunnusmerkistön, tekijä tuomitaan siitä työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaaminen sijaan.

Työntekijöiden edustajan oikeuksien loukkaamisesta tuomitaan sakkoa.


Lue lisää luottamusmiehen irtisanomissuojasta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.