Työntekijöille on laissa turvattu järjestäytymisvapaus. Järjestäytymisvapaus kuuluu työntekijän yhdistymisvapauteen. Lain mukaan työntekijällä on oikeus kuulua yhdistykseen sekä oikeus osallistua tällaisen yhdistyksen toimintaan, tai perustaa luvallinen yhdistys. Työntekijällä on niin ikään vapaus olla kuulumatta edellä tarkoitettuun yhdistykseen. Mikäli tähän oikeuteen puututaan, kyseessä voi olla työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaaminen.

Työnantaja, tämän edustaja taikka työntekijä syyllistyy järjestäytymisvapauden loukkaamiseen mikäli estää sen, että työntekijä perustaa luvallisen ammatillisen tai poliittisen yhdistyksen tai käyttää oikeuttaan liittyä tai kuulua sellaiseen tai toimia siinä. Vastaavasti työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tuomitaan se, joka pakottaa työntekijän liittymään tai kuulumaan ammatilliseen tai poliittiseen yhdistykseen.

Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamiseen syyllistyy myös työnantaja, tämän edustaja taikka työntekijä joka estää sen, että työntekijät tai heidän ammattijärjestönsä asettavat tai valitsevat työpaikalle luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstön edustajan konserniyhteistyössä.

Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tuomitaan sakkoa. Teon yritys on rangaistava.


Lue lisää työntekijöiden edustajien oikeuksien loukkaamisesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.