Mikäli työnantaja tai tämän edustaja taikka työntekijä estää sen, että työntekijä perustaa luvallisen ammatillisen tai poliittisen yhdistyksen tai käyttää oikeuttaan liittyä tai kuulua sellaiseen tai toimia siinä; taikka estää sen, että työntekijät tai heidän ammattijärjestönsä asettavat tai valitsevat työpaikalle luottamusmiehen, luottamusvaltuutetun, työsuojeluvaltuutetun tai henkilöstön edustajan konserniyhteistyössä, katsotaan tämän syyllistyvän työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamiseen. Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tuomitaan myös se, joka pakottaa työntekijän liittymään tai kuulumaan ammatilliseen tai poliittiseen yhdistykseen. Työntekijöiden järjestäytymisvapauden loukkaamisesta tuomitaan sakkoa. Teon yritys on rangaistava.

Nopeaa apua lakiasioihin.