Mikäli toimija perii maksun työllistymiseen suoranaisesti tähtäävistä työnvälityspalveluista henkilöasiakkaalta tai työnvälityksestä merenkulkijoille, katsotaan tämän syyllistyvän työnvälitysrikokseen. Työnvälitysrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Nopeaa apua lakiasioihin.