Lain mukaan yksityisiä työvoimapalveluja tarjoavat eivät saa periä maksua henkilöasiakkaalta tarjoamistaan palveluista, jotka vastaavat työnvälityspalveluja, avoimia työpaikkoja ja työnhakua koskevaa tiedon välittämistä ja neuvontaa tai työnhakijaksi rekisteröimistä. Maksua ei saa periä myöskään vuokratyöntekijältä, joka toimeksiannon päättymisen jälkeen siirtyy työsopimuslain käyttäjäyrityksen palvelukseen.

Työnvälityksen maksukiellon rikkomiseen syyllistyy henkilö, joka tämän työnvälityksen maksukiellon vastaisesti perii maksun henkilöasiakkaalta. Työnvälityksen maksukiellon rikkomisesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi.

Henkilöasiakkaalla tarkoitetaan kaikkia työnhakijoita, sekä muita yksityishenkilöitä jotka hakevat työtä yksityisenä ammatinharjoittajana tai yrittäjänä. Säännös ei kuitenkaan koske au pair -paikkojen välittämistä.


Lue lisää työsyrjinnästä ja työturvallisuusrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 14.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.