Työturvallisuusrikoksella tarkoitetaan tekoa, jossa työnantaja tai tämän edustaja joko tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo työturvallisuusmääräyksiä; taikka, aiheuttaa työturvallisuusmääräysten vastaisen puutteellisuuden tai epäkohdan taikka mahdollistaa työturvallisuusmääräysten vastaisen tilan jatkumisen laiminlyömällä valvoa työturvallisuusmääräysten noudattamista alaisessaan työssä tai jättämällä huolehtimatta taloudellisista, toiminnan järjestämistä koskevista tai muista työsuojelun edellytyksistä. Työturvallisuusrikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. Mikäli työturvallisuusrikos saa aikaan kuolemantuottamuksen, vammantuottamuksen tai vaaran aiheuttamisen, määräytyy rangaistus tämän mukaisesti.

Työturvallisuusrikoksena ei pidetä yksittäistä työturvallisuusmääräysten rikkomista, mikäli tämä on työturvallisuuden kannalta vähäinen.

Nopeaa apua lakiasioihin.