Rangaistavaksi säädetystä työnantajan tai tämän edustajan menettelystä tuomitaan rangaistukseen se, jonka velvollisuuksien vastainen kyseinen teko tai laiminlyönti on. Tätä vastuuta arvioitaessa otetaan huomioon asianomaisen asema, hänen tehtäviensä ja toimivaltuuksiensa laatu ja laajuus sekä myös muuten hänen osuutensa tapahtuneen lainvastaisen tilan syntyyn ja jatkumiseen.

Nopeaa apua lakiasioihin.