Vakuutusoikeuden loukkauksessa on kyse toimista, joilla hallitaan omaa tai toisen omaisuuttaa siten, että se loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta. Henkilön katsotaan syyllistyvän vakuusoikeuden loukkaukseen, mikäli hän loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta:

  • hävittämällä, vahingoittamalla, ottamalla haltuunsa tai käyttämällä omaisuuttaan,
  • luovuttamalla omaisuuttaan tai muulla tavalla määräämällä siitä tai
  • toimii edellä mainitulla tavalla rikoksen kohteena olevan omaisuuden omistajan puolesta.

Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä vakuusoikeuden loukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.


Lue lisää kavalluksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.05.2015
(Päivitetty 13.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.