Vakuusoikeuden loukkaus

Mikäli henkilö loukkaa toisen pantti- tai pidätysoikeutta hävittämällä, vahingoittamalla, ottamalla haltuunsa tai käyttämällä omaisuuttaan tai luovuttamalla omaisuuttaan tai muulla tavalla määräämällä siitä, katsotaan hänen syyllistyvän vakuusoikeuden loukkaukseen. Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan myös se, joka tekee edellä tarkoitetun rikoksen rikoksen kohteena olevan omaisuuden omistajan puolesta. Vakuusoikeuden loukkauksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Virallinen syyttäjä ei saa nostaa syytettä vakuusoikeuden loukkauksesta, ellei asianomistaja ilmoita rikosta syytteeseen pantavaksi taikka ellei erittäin tärkeä yleinen etu vaadi syytteen nostamista.

Nopeaa apua lakiasioihin.