Luonnonsuojelurikoksesta on kyse silloin, kun henkilö joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta:

  • oikeudettomasti hävittää tai turmelee laissa tai sen nojalla suojeltavaksi tai rauhoitetuksi säädetyn tai määrätyn taikka toimenpiderajoituksen alaisen tai toimenpidekieltoon määrätyn luonnonalueen, eläimen, kasvin tai muun luontoon kuuluvan kohteen
  • lain tai sen nojalla annetun säännöksen tai määräyksen vastaisesti erottaa ympäristöstään taikka tuo maahan, vie maasta tai kuljettaa Suomen alueen kautta kohteen taikka myy, luovuttaa, ostaa tai ottaa vastaan kohteen, joka on mainitulla tavalla erotettu ympäristöstään, tuotu maahan tai viety maasta
  • toimii vastoin Neuvoston asetusta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä
  • tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta käyttää suomalaista alusta valaanpyyntiin, taikka rikkoo valaiden ja arktisten hylkeiden suojelusta annettua maahantuontikieltoa, rauhoitussäännöstä tai haltuunottokieltoa.

Luonnonsuojelurikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta. Tahallisen rikoksen yritys on rangaistava.

vähäisyys

Luonnonsuojelurikoksena ei kuitenkaan pidetä tekoa, jonka merkitys luonnonsuojelun kannalta on vähäinen. Lain esitöiden mukaan vähäinen merkitys voisi olla esimerkiksi muutaman Oulun ja Lapin lääneissä rauhoitetun valkovuokon poimimisella paikalta, jolla niitä sielläkin esiintyy runsaasti tai joidenkin rauhoitettujen eläinlajien tarpeeton tilapäinen erottaminen ympäristöstään silloin, kun siitä ei ole seurauksena poikasten hylkäämistä tai muuta vahinkoa häiritylle lajille.


Lähde §: rikoslaki, Neuvoston asetus luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 3.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.