Laiminlyönti katsotaan rangaistavaksi, mikäli kyseisen rikoksen tunnusmerkistössä niin nimenomaan määrätään. Laiminlyönti katsotaan rangaistavaksi niin ikään silloin, mikäli tekijä on jättänyt estämättä tunnusmerkistön mukaisen seurauksen syntymisen, vaikka hänellä on ollut erityinen oikeudellinen velvollisuus estää tämän seurauksen syntyminen. Tällainen mainittu velvollisuus voi perustua henkilön virkaan, toimeen tai asemaan; tai, tekijän ja uhrin väliseen suhteeseen; tai, tehtäväksi ottamiseen tai sopimukseen; tai, tekijän vaaraa aiheuttaneeseen toimintaan; tai muuhun vastaavaan edellä mainittuihin rinnastettavaan syyhyn.

Nopeaa apua lakiasioihin.