Työntekijällä, joka joutuu olemaan pois työstä sairauden tai tapaturman vuoksi, on oikeus sairausajan palkkaan. Edellytyksenä on, että työntekijä on sairauden tai tapaturman vuoksi työkyvytön, eikä siksi suoriudu työsopimuksen mukaisista tehtävistään. Työntekijä saa täyttä sairausajan palkkaa, jos hän työkyvyttömyyden alkaessa on ollut samassa työpaikassa vähintään kuukauden. Tätä lyhyemmissä työsuhteissa työntekijä saa sairausaikana 50 % tavallisesta palkastaan.

Lain mukaan työnantajan tulee maksaa sairausajan palkkaa sairastumispäivästä eteenpäin yhdeksän (9) arkipäivän ajan. Palkkaa maksetaan työpäiviltä, jotka osuvat kyseiselle ajanjaksolle. Työehtosopimuksilla aikaa voidaan pidentää. Lain mukainen velvoite päättyy, kun oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen päivärahaan alkaa. Joissain työehtosopimuksissa määrätään karenssipäivästä. Se tarkoittaa sitä, ettei ensimmäiseltä kokonaiselta sairauspoissaolopäivältä makseta sairausajan palkkaa.

sairastuminen ja tapaturma

Työnantajalla ei ole velvollisuutta maksaa sairausajan palkkaa, jos työntekijä on aiheuttanut työkyvyttömyytensä tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta. Törkeää huolimattomuutta voi olla esimerkiksi loukkaantuminen humalassa baaritappelussa. Työkyvyttömyys voi johtua sekä työaikana että vapaa-ajalla sattuneesta tapaturmasta.

Työntekijän yleisiin velvollisuuksiin kuuluu, että hän ilmoittaa sairastumisestaan työnantajalle. Pyydettäessä työntekijän on myös esitettävä luotettava selvitys työkyvyttömyydestään. Jos työnantajalla on aihetta epäillä työkyvyttömyyttä, hän voi määrätä työntekijän valitsemansa lääkärin tarkastettavaksi.


Lue lisää työtapaturmasta.

Lähde §: työsopimuslaki


Suomen Juristit Oy
22.4.2015
(Päivitetty 2.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.