Mitä tehdä helposti pilaantuvalle tavaralle?

Kuljetuksen keskeytyessä tai muutoin tavaraa vastaanottajan lukuun säilytettäessä rahdinkuljettaja voi myydä tavaran enempiä ohjeita odottamatta, jos tavara on nopeasti pilaantuvaa tai sen tila muutoin antaa siihen aihetta taikka jos tavaran säilyttämiskustannukset eivät ole kohtuullisessa suhteessa tavaran arvoon. Rahdinkuljettaja voi myydä tavaran myös silloin, jos hänen saamansa ohje on sellainen, ettei sen noudattaminen ole kohtuullista.

Tavaran myynti on suoritettava julkisella huutokaupalla taikka muulla tavaraan oikeutetun edut turvaavalla tavalla. Rahdinkuljettajan on hyvissä ajoin ilmoitettava tavaraan oikeutetulle myynnin aika ja paikka. Kun tavara on myyty, kauppahinta on toimitettava siihen oikeutetulle sen jälkeen kun siitä on vähennetty tavaraa rasittavat sekä myynnistä aiheutuneet kustannukset. Jos kustannukset ylittävät kauppahinnan, rahdinkuljettajalla on oikeus saada korvaus puuttuvasta määrästä.

Nopeaa apua lakiasioihin.