Onko rahdinkuljettajalla vastuu asiakirjoista?

Lähettäjän on annettava rahdinkuljettajan käyttöön ne asiakirjat, jotka ovat tarpeen tulli- ja muiden virallisten määräysten noudattamiseksi. Rahdinkuljettaja ei ole velvollinen tutkimaan, ovatko asiakirjat ja ilmoitukset oikeita ja täydellisiä. Rahdinkuljettaja vastaa hänen käyttöönsä annettujen asiakirjojen häviämisestä aiheutuneesta vahingosta, jollei hän näytä, ettei vahinko johtunut hänen virheestään tai laiminlyönnistään.

Nopeaa apua lakiasioihin.