Johtaako sopimuksen pätemättömyys aina oikeustoimen raukeamiseen?

Jos molemmat osapuolet ovat tietoisia olemassa olevasta pätemättömyysperusteesta mutta eivät piittaa siitä, vaan jatkavat normaalisti sopimuksen täyttämistä, saattaa pätemättömyys ”korjaantua”. Tällöin osapuolet ikään kuin hyväksyvät pätemättömyyden ja sopimuksesta tulee pätevä. Joidenkin pätemättömyysperusteiden kohdalla kuitenkin korjaantuminen on mahdotonta. Epäselvissä tilanteissä kysy juristiltasi.

Nopeaa apua lakiasioihin.