Mitä sopimuksen sovittelu on?

Jos on kohtuutonta pitää oikeustoimi sellaisenaan voimassa, saatetaan sitä tuomioistuimessa sovitella sovittelupykälien mukaisesti. Sovitteluinstituution taustalla voidaan nähdä olevan oikeudenmukaisuus. Ei ole oikeudenmukaista, että osapuoli käyttää hyväkseen sopimuksen syntyolosuhteiden epätasaisuutta. Ei ole myöskään oikeudenmukaista, että toinen osapuoli saa ennakoimattomia etuja toisen vastaavasti kärsien ennakoimattomia tappioita. Näistä syistä aiheutunutta sopimusvelvoitteiden epätasapainoisuutta voidaan sitten korjata tuomioistuimessa sovittelemalla oikeustointa.

Sovittelun lähtökohta on, että sopimuksen ehtoa sovitellaan, ei sopimusta kokonaisuudessaan. Ehdon kohtuuttomuutta arvioidaan kuitenkin sopimuksen koko sisältö huomioiden. Pitkäaikaisissa sopimuksissa on tarkasteltava ehtojen yhteisvaikutusta siten, että otetaan tulevaisuuden lisäksi huomioon myös sopimusehtojen tähänastiset vaikutukset.

Nopeaa apua lakiasioihin.