Kuka voi saada sovittelun hyväkseen?

Sovittelua voi pyytää tuomioistuimelta periaatteessa kuka tahansa oikeustoimen osapuoli. Käytännössä kuitenkin sovittelu on enemmän heikomman osapuolen kuten kuluttajan tai työntekijän suojakeino vahvempaa vastaan. Harvemmin sovittelu toteutuu esimerkiksi yritysten välisissä suhteissa.

Kysymys oikeudesta muuttaa sopimusta kesken sopimuskauden saattaa tulla esille pitkäkestoisissa sopimuksissa, kun tilanteet ja osapuolten intressit muuttuvat ajan kuluessa. Sopimuksella vakiinnutetaan solmimishetkellä tietty riskinjako ja oikeudellisesti suojatut odotukset. Tästä syystä sopimuksen yksipuolinen muuttaminen on lähtökohtaisesti kiellettyä. Yhteisymmärryksessähän sopimusta voidaan muuttaa ilman ongelmia. Yksipuolinen muuttaminenkin saattaa kuitenkin tulla jossain tilanteessa kyseeseen.

Yksipuolisen muutoksen sallittavuuteen vaikuttaa ensinnäkin se, onko alkuperäisessä sopimuksessa ehtoa, joka sallii yksipuolisen muutoksen. Jos ei, niin muutos on sallittua vain hyvin poikkeuksellisesti. Jos taasen ko. ehto sopimuksessa on, muutoksen sallittavuutta voidaan perustella paremmin. Tällöinkään muutosoikeus ei kuitenkaan ole yksiselitteinen, vaan yksipuolisen sopimuksen muuttamisen sallivan ehdon saatetaan katsoa olevan kohtuuton ja näin ollen sitä ei sovellettaisi.

Pienemmät ja kokonaissuorituksen kannalta vähäpätöisemmät yksipuoliset muutokset tulevat helpommin sallituiksi kuin merkittävät muutokset. Lisäksi monet muut syyt saattavat vaikuttaa muutosoikeuden sallittavuuteen. Esimerkiksi se, onko muutostarve voitu etukäteen ennakoida, saattaa vaikuttaa yksipuolisen muutosoikeuden laajuuteen.

Nopeaa apua lakiasioihin.