Sopimuksen sovittelu

Sopimusehto: Sopimusehdon sovittelu ›

Milloin sopimusehtoa voidaan sovitella? Vaikka ei olekaan olemassa mitään selvää ja yksiselitteistä kohtuullisen sopimuksen mallia, voidaan joitain sisällöllisiä lähtökohtia arvioinnille antaa. Sopimuksen sisäisen epätasapainoisuuden mittareina voidaan käyttää esimerkiksi suoritusten keskinäisen arvon vertailua tai vaikkapa markkinoilla tapahtuvaa vaihdantaa eli lähinnä sitä, mikä on tavanomaista ja yleensä käytäntönä. Mittapuuna kohtuusarvioinnissa voitaisiin käyttää myös lähialueita sääntelevää lainsäädäntöä. Jos Lue lisää ›

Sopimus: Sopimuksen sovittelu, kuka voi pyytää? ›

Kuka voi saada sovittelun hyväkseen? Sovittelua voi pyytää tuomioistuimelta periaatteessa kuka tahansa oikeustoimen osapuoli. Käytännössä kuitenkin sovittelu on enemmän heikomman osapuolen kuten kuluttajan tai työntekijän suojakeino vahvempaa vastaan. Harvemmin sovittelu toteutuu esimerkiksi yritysten välisissä suhteissa. Kysymys oikeudesta muuttaa sopimusta kesken sopimuskauden saattaa tulla esille pitkäkestoisissa sopimuksissa, kun tilanteet ja osapuolten intressit muuttuvat ajan kuluessa. Sopimuksella Lue lisää ›

Sopimus: Sopimuksen sovittelu ›

Mitä sopimuksen sovittelu on? Jos on kohtuutonta pitää oikeustoimi sellaisenaan voimassa, saatetaan sitä tuomioistuimessa sovitella sovittelupykälien mukaisesti. Sovitteluinstituution taustalla voidaan nähdä olevan oikeudenmukaisuus. Ei ole oikeudenmukaista, että osapuoli käyttää hyväkseen sopimuksen syntyolosuhteiden epätasaisuutta. Ei ole myöskään oikeudenmukaista, että toinen osapuoli saa ennakoimattomia etuja toisen vastaavasti kärsien ennakoimattomia tappioita. Näistä syistä aiheutunutta sopimusvelvoitteiden epätasapainoisuutta voidaan sitten Lue lisää ›