Asianajaja tai lakimies hoitamaan juridisia ongelmiani?

Kun kohtaat oikeudellisen ongelman, niin aluksi on hyvä selvittää ongelman laajuus. Ellet osaa itse arvioida asioiden tai ongelmien mittasuhteita, niin silloin kannattaa ottaa yhteyttä omaan lakimieheesi. Yhteiskunnan oikeudellistuessa ja monimutkaistuessa myös oikeudelliset ongelmat saavat uusia piirteitä. Vähäpätöiseltäkin tuntuva asia saattaa sisältää seikkoja, joiden huomioiminen saattaa olla tuhansien eurojen arvoista.

Suurten taloudellisten arvojen ollessa kyseessä, on järkevää ottaa lakimieheen yhteyttä madollisimman varhaisessa vaiheessa. Lakimies kykenee tietotaitonsa ja kokemuksensa perusteella arvioimaan tilanteesi ja pystyy siten antamaan parhaan mahdollisen avun juuri sinun ongelmaasi. Esimerkkinä voidaan mainita kiinteistön kauppa. Sen läpiviemisessä asuntokaupan tuntevasta juristista on kiistatonta apua. Hän tuntee kaupanteon muodolliset piirteet, tietää sopimusten sisällöstä ja osaa laatia vaadittavan, tiettyä määrämuotoa noudattavan kauppakirjan.

Uuden oikeudenkäymiskaaren mukaan vain oikeustieteellisen koulutuksen saanut lakimies saa toimia avustajana oikeudessa. Tämän lakimuutoksen seurauksen maallikko ei enää saa edustaa kuin itseään tai lähisukulaistaan oikeudessa. Jos vastapuoli on kuitenkin palkannut itselleen lakimiehen, niin myös sinun kannattaa tehdä samoin. Oikeudenkäyntiin on huomattavasti helpompi valmistautua kun apuna on asiansa osaava lakimies.

Nopeaa apua lakiasioihin.