Miten sopimusoikeutta on kansainvälisesti säädelty?

Sopimusoikeuden alalla on olemassa useita suomalaista yritystä koskevia kansainvälisiä koonnoksia kuten, esim. Wienin yleissopimus ja UNIDROIT Principles of International Commercial Contract säännöstöt. Wienin yleisopimuksesta käytetään nimitystä Kansainvälinen kauppalaki ( CISG eli Convention on Contracts for the International Sale of Goods). Siinä säännellään lähes samoja asioita kuin Suomen kauppalaissa. Sopimus koskee niiden osapuolten välisiä kauppoja, joiden liikepaikat ovat eri valtioissa. Jotta sopimusta sovellettaisiin, niin noiden valtioiden on lisäksi täytynyt liittyä ko. yleissopimukseen.

Euroopan Unionilla on omat säännöksensä myös sopimusoikeuden alalla. Suomalaiset yritykset ovat Suomen EU jäsenyyden myötä tulleet unionin säännösten velvoittamiksi. EY:n lainsäädäntöä ei ole kuitenkaan harmonisoitu kokonaan kauppaa ja sopimuksia koskevilta osin. Kaikilla EY:n jäsenvaltioilla tulee yhä olemaan omaa lainsäädäntöä, joka poikkeaa muiden jäsenvaltioiden lainsäädännöstä.

Nopeaa apua lakiasioihin.