Mitä oikeustoimilla tarkoitetaan?

Oikeustoimi on yleisesti määritelty tahdonilmaisuksi, jolla oikeussuhde perustetaan, muutetaan tai kumotaan. Oikeustoimia on kaksipuolisia ja yksipuolisia. Kaksipuoliset oikeustoimet ovat sopimuksia, jotka edellyttävät vastapuolen myötävaikutusta. Oikeusvaikutuksen aikaansaamiseen vaaditaan kaksi osapuolta. Yksipuolisissa oikeustoimissa, esim. perinnöstä luopumisessa, oikeusvaikutus saadaan aikaan yksinomaan haluttua oikeusvaikutusta tavoittelevan henkilön antaman tahdonilmaisun perusteella.

Tahdonilmaisun antajan tavoittelema oikeusvaikutus ei aina tule voimaan pelkällä tahdonilmaisulla. Saatetaan edellyttää lisävaatimuksia. Esim. irtaimen omaisuuden lahjoittamista koskeva lupaus sitoo antajaansa vasta, kun lupausasiakirja on annettu lupauksen saajalle.

Nopeaa apua lakiasioihin.