Mitä sopimuksen pätemättömyydellä tarkoitetaan?

Sopimuksen pätemättömyys tarkoittaa sitä, että sopimuksen päättämisajankohtana on ollut käsillä joku häiriö. Käytännössä sopimuksen pätemättömyys merkitsee sitä, ettei sopimusta voida panna tuomioistuimessa täytäntöön. Pätemättömyysperusteita on useita ja tässä mainitaan niistä muutamia yleisimpiä.

Nopeaa apua lakiasioihin.