Mikä on sopimukseen pakotetun oikeusasema?

Jos sopimuskumppani on käyttänyt pakkoa tai tiennyt pakon käytöstä, on pakko aina pätemättömyysperuste oikeustoimelle. Jos taas pakkoa on käyttänyt jokin kolmas taho eikä sopimuskumppani ole ollut siitä tietoinen, on tilanne erilainen törkeän ja lievän pakon tilanteissa. Tällöinkin sopimus on pätemätön, jos kolmas taho on käyttänyt törkeää pakkoa eli pakottanut väkivaltaisesti pidellen tai uhannut henkeä ja terveyttä. Lievä pakko käsittää esimerkiksi maineen ja taloudellisen menetyksen uhan. Kolmannen henkilön lievän pakon käyttäminen sopimuskumppanin siitä tietämättä ei ole pätemättömyysperuste.

On huomattava, että aina ei ole kysymys pakosta juridisessa mielessä, vaikka tilanne saattaisikin tuntua painostavalta. Esimerkiksi perintätilanteessa saatetaan uhata oikeusseuraamuksilla, ellei vakuussitoumukseen sitouduta. Tällaisessa tilanteessa vakuussitoumusta tuskin katsotaan pakon johdosta pätemättömäksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.