Onko sopimus joskus pakko tehdä?

Tietyissä tilanteissa sopimusvapautta saattaa rajoittaa sopimuspakko. Yksilöllä tai yhteisöllä ei tällöin olekaan oikeutta vapaasti päättää oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan sopimusvapauden puitteissa. Yleensä tällainen sopimuspakko on tietyillä yleishyödyllistä toimintaa harjoittavilla yrityksillä ja yhteisöillä kuten esim. postilla tai liikennelaitoksilla. Ne eivät siten voi aina valita asiakkaitaan, vaan heidät on tiettyjen lakien tai asetusten nojalla voitu velvoittaa sopimuksen tekemiseen myös vastoin tahtoaan. Sopimuspakosta ei ole Suomessa yleisiä säännöksiä. Kuitenkin joitakin toimintoja on säännelty erityissäännöksin. Kaiken kaikkiaan sopimuspakko ilmenee tilanteissa, joissa jollakin toimijalla on monopoliasema. On myös selvää, että joskus on välttämätöntä suojata heikompaa osapuolta juuri sopimuspakon avulla.

Nopeaa apua lakiasioihin.