Onko sopimusvapaus hyvä asia?

Lähtökohtana Suomen ja useimpien muidenkin maiden sopimusoikeudessa pidetään sopimusvapautta. Sopimusvapaudella tarkoitan vapaaehtoisuuteen perustuvaa tahdonilmaisua, jolla yksilö disponoi omasta oikeudellisesta statuksesta. Näin ollen, pääsääntöisesti täysivaltaisilla ihmisillä ja muilla oikeudellisilla toimijoilla on oikeus tehdä sopimuksia valitsemillaan ehdoilla. Nyky-yhteiskunnassa sopimusvapauteen uskotaan yhä lujasti, vaikka viime aikoina on esiintynyt toisenkinlaisia näkökohtia. Mitä enemmän uskotaan sopimusvapauteen, niin sitä enemmän luotetaan yksilöiden kykyyn hoitaa asiansa ja saavuttaa itsensä ja koko yhteiskunnan kannalta edullisia tuloksia.

Sopimusvapaus voidaan jakaa osiin vaikkapa seuraavasti: 1) päätäntävapaus, 2) sopimuskumppanin valitsemisvapaus, 3) tyyppivapaus, 4) muu sisältövapaus kuin tyyppivapaus, 5) muotovapaus ja 6) purkuvapaus.

Nopeaa apua lakiasioihin.