Miten vajaavaltaisen tekemä sopimus voi tulla päteväksi?

Vajaavaltaisen ylittäessä kelpoisuutensa oikeustoimi on pätemätön. Pätemättömyyden voi kuitenkin korjata edunvalvojan jälkikäteinen hyväksyntä sekä vajaavaltaisen hyväksyntä tultuaan täysivaltaiseksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.