Tulevatko vakioehdot aina sopimuksen osaksi?

Osapuolten välisellä sopimuksella ja vakioehdoilla täytyy olla riittävän vahva liityntä, jotta vakioehdot tulisivat sopimuksen osaksi. Tällaista nk. liityntä-ongelmaa ei ole silloin, kun vakioehdot ovat fyysisesti samassa sopimuslomakkeessa kuin sopimuksen yksilöllisesti (esim. sopimusosapuolen nimi, yhteystiedot jne.) täytettävä osiokin on. Jos taas vakioehdot ovat sopimusdokumentista erillinen kokoelmansa, saattaa ongelmia esiintyä. Tällaisessa tilanteessa edellytetään varsinaisessa sopimusasiakirjassa tai sitten suullisen sopimisen yhteydessä selkeää viittaamista vakioehtoihin. Tämän lisäksi sopimusosapuolella tulee olla tosiasiallinen mahdollisuus tutustua vakioehtoihin sopimusta solmittaessa. Pelkkä viittaaminen vakioehtoihin ei siis yksistään riitä saamaan varsinaisesta sopimuksesta ”irrallisia” vakioehtoja sopimuksen osaksi.

Nopeaa apua lakiasioihin.