Mikä on vakiosopimus ja mitä erityisongelmia siihen liittyy?

Suurin osa nykypäivänä solmituista sopimuksista ovat vakiosopimuksia. Yksittäinen kuluttaja ei usein huomaakaan solmineensa useita (vakio)sopimuksia päivän aikana. Esimerkkeinä voidaan mainita linja-autolipun ostaminen ja uuden kännykkäliittymän avaaminen. Vakiosopimus on laadittu etukäteen ja sitä käytetään sellaisenaan tai ainakin joitakin sen standardiehtoja useissa oikeussuhteissa.

Yleensä vakiosopimukset ovat toisen osapuolen yksin laatimia. Tämä saattaa johtaa siihen, ettei sopimuksessa ole otettu tarpeeksi huomioon toisen osapuolen etuja. Vakioehtoja varten onkin kehittynyt oikeudellisia oppeja, joilla pyritään suojaamaan sitä osapuolta, joka ei ole osallistunut ehtojen laadintaan. Tällaisia ovat oppi yksilöllisten ehtojen ensisijaisuudesta vakioehtoihin nähden sekä oppi sitovuuden rajoituksista yllättävien ja ankarien ehtojen suhteen. Nämä korjaavat periaatteet lieventävät vakioehtojen ehdotonta sitovuutta.

Nopeaa apua lakiasioihin.