Yksilöllinen ehto ohittaa vakioehdon?

Sopimusta solmittaessa saatetaan sopia suullisesti tai kirjallisesti jotain, joka on ristiriidassa jonkin vakioehdon kanssa. Tällaisessa tilanteessa on etusija yksilöllisesti sovitulla ehdolla. Ristiriita tapauksessa yksilöllinen ehto siis syrjäyttää vakioehdon.

Nopeaa apua lakiasioihin.