Mitä työehtosopimusta työsuhteessa noudatetaan? Tuleeko työnantajan ja työntekijän kuulua liittoon? Työsuhteessa noudatettava työehtosopimus voi määräytyä toimialan, ammattialan tai järjestäytymisen perusteella. Järjestäytymisellä tarkoitetaan työnantaja- tai työntekijäjärjestöön, eli ns. liittoon kuulumista.

Yleissitovat ja normaalisitovat työehtosopimukset

Jotkin työehtosopimukset ovat yleissitovia. Yleissitovien työehtosopimusten määräyksiä on noudatettava asianomaisella alalla riippumatta siitä, ovatko työntekijä tai työnantaja järjestäytyneitä. Oikeuskäytännössä on katsottu, että asianomainen ala voi tarkoittaa joko työnantajan toimialaa tai työntekijän ammatin tai työtehtävien mukaista alaa. Yleissitova työehtosopimus määräytyy siis joko toimialaperiaatteen tai ammattialaperiaatteen mukaisesti.

Normaalisitovalla työehtosopimuksella tarkoitetaan sellaista työehtosopimusta, joka on solmittu työnantajajärjestöjen ja työntekijäjärjestöjen välillä. Normaalisitovaa työehtosopimusta noudatetaan työsuhteessa aina, kun työnantaja kuuluu työehtosopimuksen osapuolena olevan liittoon. Sen sijaan työntekijän järjestäytyminen ei yleensä vaikuta työehtosopimuksen noudattamiseen.

Sovellettava työehtosopimus

Joskus on epäselvää, soveltuuko työsuhteeseen jokin työehtosopimus, tai mahdollisesti sovellettavia työehtosopimuksia on useampia kuin yksi. Mikäli työsuhteeseen soveltuisi sekä yleissitova että normaalisitova työehtosopimus, työnantaja saa soveltaa normaalisitovaa työsopimusta.

Yleissitovan työehtosopimuksen osalta arvioidaan muun muassa työehtosopimuksen soveltamisalaa, yhtiön tosiasiallista toimintaa ja työntekijän todellisia työtehtäviä. Esimerkiksi korkeimman oikeuden ratkaisussa KKO 2021:49 noudatettiin yhtiön päätoimialan mukaista yleissitovaa työehtosopimusta. Sen sijaan ratkaisussa KKO 2016:18 työehtosopimus määräytyi työntekijän ammatin ja työtehtävien perusteella.

Kaikilla aloilla ei ole voimassa työehtosopimusta. Työnantajan tulee kuitenkin noudattaa muuta työsuhdetta koskevaa lainsäädäntöä. Vuokratun työvoiman osalta noudatetaan sitä työehtosopimusta, johon vuokrayritys on sidottu. Mikäli vuokrayrityksessä ei ole työehtosopimusta, vuokratyöntekijöihin sovelletaan käyttäjäyrityksen työehtosopimusta.

Sovellettava työehtosopimus on hyvä selvittää ennen työsuhteen alkua ja työsopimuksen tekemistä. Mikäli työnantaja kuuluu liittoon, työehtosopimus voi tulla noudatettavaksi sitä kautta. Yleissitovat työehtosopimukset löydät muun muassa täältä.


Lähde §: työsopimuslaki, työehtosopimuslaki, KKO 2016:18, KKO 2021:49, TT 2011-97 (normaalisitova työehtosopimus)

Lue lisää työehtosopimuksista.


Suomen Juristit Oy / Trainee
30.09.2021

Nopeaa apua lakiasioihin.