Suullisuusperiaate tarkoittaa oikeudenkäynnissä erityisesti pääkäsittelyn suullisuutta. Lain mukaan pääkäsittely on suullinen menettely. Tällä tarkoitetaan sitä, että pääkäsittelyssä esitettävät asiat on kerrottava suullisesti puheen avulla, ilman kirjelmiä.

Aineisto, jonka perusteella ratkaisu tehdään, esitetään siis tuomioistuimelle suullisesti. Muistin tukena voi tietenkin käyttää kirjoitettuja asiasanoja, mutta esimerkiksi todistuksen lukeminen suoraan paperista ei ole sallittua. Muistiinpanojen lisäksi poikkeuksen suullisuudesta muodostaa se, että esimerkiksi vaatimukset saa kuitenkin lukea tuomioistuimelle asiakirjasta.


Lue lisää kuulemisperiaatteesta.

Lähde §: oikeudenkäymiskaari


Suomen Juristit Oy
3.6.2015
(Päivitetty 26.11.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.