Mitä voi olla hallinnon sisäinen toiminta?

Hallinnon sisäinen toiminta on toimintaa joka tapahtuu nimensä mukaisesti hallinnon sisällä. Hallinnon sisäiset toimet on usein hyvin laaja-alaisia, mutta niiden moninaisuus riippuu mm. organisaatiosta ja sen laajuudesta. Sisäinen toiminta tarkoittaa… Lue lisää »

Mitä hallinto on?

Hallinto -sanalla on monia merkityksiä. Puhekielessä hallinnolla tarkoitetaan usein kaikkea valtiojohtoista toimintaa. Hallinto sana viittaa puhekielessä usein myös hallitsemiseen eli vallan käyttöön. Montesquieun vallan kolmijako-oppi on nykymuotoisen länsimaisen demokratian hallintomuodon… Lue lisää »

Kuolinpesän hallinto ja varojen käyttö

Perintökaari lähtee siitä olettamuksesta, että kuolinpesän osakkailla on mahdollisuus keskenään sopuisasti kyetä hoitamaan kuolinpesän hallinnon pesänselvitys. Pesänselvittäjän hallinto on osakkaiden yhteishallinnolle toissijainen vaihtoehto. Yhteishallinto on joustava ja ylivoimaisesti yleisin kuolinpesän… Lue lisää »