Luonnonsuojelu: Luontotyyppi

Luonnon yksityiskohdat maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa vaihtelevat pienelläkin alueella. Näiden yksityiskohtien vaikutuksesta syntyy erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä, joita kutsutaan luontotyypeiksi. Luonnonsuojelulain mukaisia luontotyyppejä ovat ensinnäkin metsäiset luontotyypit, joita… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: luontotyypin suojelun kesto

Erilaiset luonnon olosuhteet vaikuttavat ympäristöönsä synnyttäen erilaisia ympäristöstään poikkeavia eliöyhteisöjä. Näitä poikkeuksia maa- ja kallioperässä, vesiolosuhteissa ja ilmastossa kutsutaan luontotyypeiksi. Luontotyyppeihin voi siis kuulua esimerkiksi jalopuumetsiköt, hiekkadyynit ja yksittäiset suuret… Lue lisää »

Luonnonsuojelu: Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Luonnonsuojelun tärkein tavoite on luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. Sen ohella luonnonsuojelun tavoitteena on luonnonkauneuden säilyttäminen, luonnonvarojen kestävä käyttö, yleisen luonnonharrastuksen lisääminen ja luonnontutkimuksen edistäminen. Luonnonsuojelun taustalla on EU:n lintu– ja luontodirektiivit.… Lue lisää »