Karkaaminen sotilasrikoksena

Karkaaminen on sotilasrikos, jossa sotilaan luvaton poissaolo jatkuu pitkään ja aiheuttaa olennaista haittaa palvelukselle. Luvattomasta poissaolosta on kyse, kun sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava,… Lue lisää »

Luvaton poissaolo

Mikäli sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää saapumatta sinne määräaikana, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan poissaoloon. Luvattomaan poissaoloon syyllistyminen edellyttää teon tahallisuutta. Kyseessä ei… Lue lisää »