Mikäli sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää saapumatta sinne määräaikana, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan poissaoloon.

Luvattomaan poissaoloon syyllistyminen edellyttää teon tahallisuutta. Kyseessä ei siis ole tahallinen rikos esimerkiksi silloin, kun poissaolon syynä on ennakoimaton julkisen liikenteen myöhästyminen. Tapauksessa KKO 2005:126 kyseessä ei ollut luvaton poissaolo, kun poissaolon syynä oli tekijän huolimattomuudesta johtuva erehdys.

Luvattomasta poissaolosta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.


Lue lisää palvelusrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.