Mikäli sotilas poistuu oikeudettomasti siitä joukosta tai paikasta, jossa hänen on palveltava, taikka jää saapumatta sinne määräaikana, katsotaan hänen syyllistyvän luvattomaan poissaoloon. Luvattomasta poissaolosta tuomitaan kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kuusi kuukautta. Mikäli edellä tarkoitettu rikos tapahtuu sota-aikana, on rikoksentekijälle tuomittava teosta kurinpitorangaistus tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.