Puolustustarvikkeiden maastavientirikos

Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy henkilö, joka luvattomasti jollain tapaa vie maasta puolustustarvikkeita. Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy ensinnäkin henkilö, joka ilman tarvittavaa lupaa vie tai siirtää Suomesta puolustustarvikkeita, saattaa sopijapuolet yhteyteen toistensa kanssa… Lue lisää »

Salakuljetus

Mikäli henkilö ilman asianmukaista lupaa taikka muuten tuontia tai vientiä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti tuo tai yrittää tuoda maahan taikka vie tai yrittää viedä maasta tavaraa, jonka tuonti tai… Lue lisää »