Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy henkilö, joka luvattomasti jollain tapaa vie maasta puolustustarvikkeita.

Puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen syyllistyy ensinnäkin henkilö, joka ilman tarvittavaa lupaa

  • vie tai siirtää Suomesta puolustustarvikkeita,
  • saattaa sopijapuolet yhteyteen toistensa kanssa kolmansien maiden välillä tapahtuvaa puolustustarvikkeiden vientiä tai siirtoa koskevan sopimuksen aikaan saamiseksi tai
  • kuljettaa puolustustarvikkeita Suomen kautta, kun puolustustarvikkeen viejä tai vastaanottaja on Euroopan talousalueen ulkopuolella,

Lisäksi puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta tuomitaan myös henkilö, joka antaa totuuden vastaisia tietoja tai salaa tietoja saadakseen tarvittavan maastavientiluvan tai välitysluvan.

Puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta. Myös yritys on rangaistavaa, jos kyseessä on sellainen edellä mainittu rikos, jossa tekijä luvattomasti saattaa sopijapuolet yhteyteen toistensa kanssa kolmansien maiden välillä tapahtuvaa puolustustarvikkeiden vientiä tai siirtoa koskevan sopimuksen aikaan saamiseksi.


Lue lisää kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönnistä.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.