Puolustustarvikkeiden maastavientirikos

Mikäli henkilö vie luvattomasti maasta puolustustarvikkeita, tai luovuttaa tai siirtää ulkomaille puolustustarvikkeen valmistusoikeuden, tai kuljettaa Suomen kautta kolmanteen maahan puolustustarvikkeita, tai välittää puolustustarvikkeita, taikka yrittää sitä, katsotaan hänen syyllistyvän puolustustarvikkeiden maastavientirikokseen. Puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta tuomitaan myös se, joka maastavientiluvan tai välitysluvan saamiseksi antaa totuuden vastaisia tietoja tai salaa tietoja. Puolustustarvikkeiden maastavientirikoksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään neljä vuotta.

Nopeaa apua lakiasioihin.