Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan tuotetta, teknologiaa, palvelua ja muuta hyödykettä, jota normaalin siviililuontoisen käyttönsä tai sovellutuksensa ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden tai niiden maaliin saattamiseen tarkoitettujen ohjusjärjestelmien kehittelyyn tai valmistukseen, taikka jolla voidaan edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä.

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönnillä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö huolimattomuudesta laiminlyö laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden. Mikäli kyseessä on tahallinen teko, se voi tulla rangaistavaksi jonain muuna säännöstely- tai salakuljetusrikoksena.

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyöntinä ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönnistä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.


Lue lisää säännöstelyrikoksesta ja salakuljetuksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.