Kaksikäyttötuotteella tarkoitetaan tuotetta, teknologiaa, palvelua ja muuta hyödykettä, jota normaalin siviililuontoisen käyttönsä tai sovellutuksensa ohella voidaan käyttää joukkotuhoaseiden tai niiden maaliin saattamiseen tarkoitettujen ohjusjärjestelmien kehittelyyn tai valmistukseen, taikka jolla voidaan edistää yleistä sotilaallista toimintakykyä. Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönnillä tarkoitetaan tekoa, jossa henkilö huolimattomuudesta laiminlyö laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden. Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyönnistä tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kuusi kuukautta.

Kaksikäyttötuotteiden vientivalvontailmoituksen laiminlyöntinä ei pidetä vähäistä ilmoittamis- tai tiedonantovelvollisuuden laiminlyöntiä eikä muuta vähäistä menettelytapamääräyksen rikkomista.

Nopeaa apua lakiasioihin.