Metsä: Metsänhakkuukielto

Metsäkeskuksen on neuvoteltava metsänkäyttöilmoituksessa ilmenevistä ongelmista hakkuuoikeuden haltijan kanssa. Jos hakkuuoikeuden haltija ei suostu neuvotteluihin tai aloitettu hakkuu on selvästi lainvastainen, metsäkeskus voi kieltää toimenpiteen. Tällainen käsittelykielto voidaan asettaa toistaiseksi… Lue lisää »

Metsä: Metsänhakkuu

Metsälain tarkoituksena on edistää metsien kestävää hoitoa ja käyttöä. Lailla varmistetaan, että metsät antavat kestävästi hyvän tuoton samalla, kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään. kasvatus- ja uudistushakkuu Metsänhakkuu voidaan suorittaa kahdella… Lue lisää »