Asuntokaupan peruminen ja purku

Asuntokaupan perumisesta ja purusta säädetään asuntokauppalaissa. Luonteeltaan asunto-osakkeen kauppa on irtaimen omaisuuden kauppaa, minkä vuoksi Asuntokauppalaissa ei oleerityisiä muotovaatimuksia, vaan suullinen sopimus on yhtä pätevä kuin kirjallinen sopimus. Seuraavaksi käsitellään… Lue lisää »

Kotimyynti: Kotimyynnin peruuttamisoikeus

Mikä on peruuttamisoikeuden sisältö kotimyynnissä? Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kotimyynnissä tekemänsä sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kotimyyntiasiakirjan vastaanottamisesta. Jos tavara vastaanotetaan myöhemmin kuin kotimyyntiasiakirja, aika alkaa tavaran vastaanottamisesta.… Lue lisää »