Poliisilaki: Poliisivaltuudet

Missä poliisi voi toimia? Lähtökohta on se, että poliisilla on tehtäväänsä suorittaessaan koko maassa poliisilaissa säädetyt valtuudet. Käytännössä poliisi on velvollinen toimimaan sen poliisiyksikön toimialueella, johon hänet on sijoitettu. On… Lue lisää »

Syyttäjä on poliisirikosten tutkinnanjohtaja

Poliisirikosten tutkinnanjohtaja on pääsääntöisesti syyttäjä. Syyttäjä johtaa esitutkintaa aina kun poliisimiehen epäillään tehneen rikoksen virkatehtävän suorittamisen yhteydessä. Tällaisissa tapauksissa myös asiaa tutkivat käytännön tutkintatoimenpiteitä tekevät tutkijat tulevat muualta kuin rikokseen… Lue lisää »

Sormenjäljet: Rikoksesta epäillyltä sormenjäljet

Poliisi saa ottaa rikoksesta epäillystä henkilöstä sormen-, käden- ja jalanjäljet, käsiala- ja ääninäytteen, valokuvan sekä tuntomerkkitiedot. Tietoja käytetään rikoksentekijän tunnistamista, rikoksen selvittämistä ja rikoksentekijöiden rekisteröintiä varten Painavista rikostutkinnallisista syistä henkilötuntomerkit… Lue lisää »