Terveysrikos

Sekä Suomessa että Euroopan Unionissa on annettu hyvin laajalti lainsäädäntöä terveyden ja turvallisuuden varmistamiseksi. Terveysrikoksessa on kyse tällaisen lainsäädännön rikkomisesta. Terveysrikokseen syyllistyy henkilö, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta lain taikka… Lue lisää »

Terveydensuojelurikkomus

Terveydensuojelurikkomukseen syyllistyy toimija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää terveydensuojelua koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti, säädetyn ilmoituksen tekemättä taikka rikkoo viranomaisen antamaa kieltoa tai yleistä tai yksittäistapausta… Lue lisää »