Terveydensuojelurikkomukseen syyllistyy toimija, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta

  • jättää terveydensuojelua koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti, säädetyn ilmoituksen tekemättä taikka rikkoo viranomaisen antamaa kieltoa tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä, tai
  • rikkoo yleisvaarallisesta tartuntataudista johtuvaa pakollista terveystarkastusta, karanteenia tai eristämistä koskevassa yleisessä tai yksittäistapausta koskevassa päätöksessä tai pakollista rokotusta koskevassa asetuksessa yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi asetetun velvollisuuden.

Yleisvaarallisesta tartuntataudista ja sen leviämiseksi asetetuista velvollisuuksista säädetään tartuntatautilaissa. Covid 19 -pandemian johdosta tartuntatautilakia on muutettu siten, että viranomaiset voivat määrätä rajoitustoimenpiteitä. Terveydensuojelurikkomukseen voi kuitenkin syyllistyä vain edellä mainittujen velvollisuuksien osalta.

Terveydensuojelurikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.


Lue lisää terveysrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 15.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.