Terveydensuojelurikkomus

Mikäli toimija joko tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta jättää terveydensuojelua koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti, säädetyn ilmoituksen tekemättä, taikka rikkoo viranomaisen antamaa kieltoa tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä; taikka, jättää tartuntatauteja koskevan, lain tai sen nojalla annetun säännöksen vastaisesti noudattamatta yleisvaarallisen tartuntataudin leviämisen estämiseksi annettua säännöstä tai yleistä tai yksittäistapausta koskevaa määräystä, katsotaan tämän syyllistyvän terveydensuojelurikkomukseen. Terveydensuojelurikkomuksesta tuomitaan sakkoa tai vankeutta enintään kolme kuukautta.

Nopeaa apua lakiasioihin.