Tulliselvitysrikos

Tulliselvitysrikoksella tarkoitetaan tullilainsäädännössä säädettyjen ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden rikkomista. Tullilainsäädäntöön kuuluu muun muassa tullilaki ja laajalti verotusta koskevaa lainsäädäntöä. Tulliselvitysrikokseen syyllistyy henkilö, joka jättää täyttämättä tullilainsäädännössä säädetyn ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden taikka… Lue lisää »

Lievä ja törkeä tulliselvitysrikos

Tulliselvitysrikos voidaan laissa määritellyin perustein tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on tulliselvitysrikoksen tunnusmerkistö. Tulliselvitysrikokseen syyllistyy henkilö, joka jättää täyttämättä tullilainsäädännössä säädetyn ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden taikka sellaista velvollisuutta täyttäessään… Lue lisää »