Tulliselvitysrikos voidaan laissa määritellyin perustein tuomita myös lievänä tai törkeänä. Arvioinnin lähtökohtana on tulliselvitysrikoksen tunnusmerkistö.

Tulliselvitysrikokseen syyllistyy henkilö, joka jättää täyttämättä tullilainsäädännössä säädetyn ilmoitus- tai tiedonantovelvollisuuden taikka sellaista velvollisuutta täyttäessään antaa väärän tai puutteellisen tiedon siten, että teko on omiaan aiheuttamaan tiettyjä etuja tai seurauksia.

Lievä tulliselvitysrikos

Mikäli tulliselvitysrikos on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, katsotaan teko lieväksi tulliselvitysrikokseksi. Arvioinnissa otetaan huomioon oikeudettoman taloudellisen hyödyn vaaran vähäisyys tai muut rikokseen liittyvät seikat.

Tulliselvitysrikokseen voi syyllistyä silloin, kun teko on omiaan aiheuttamaan oikeudetonta taloudellista hyötyä. Kyseessä voi olla lievä tekomuoto silloin, kun tämänlaisen hyödyn vaara on vähäinen. Lievyysperusteena voi olla myös esimerkiksi tavaran vähäinen määrä.

Lievästä tulliselvitysrikoksesta tuomitaan sakkoa.

törkeä tulliselvitysrikos

Teko katsotaan törkeäksi tulliselvitysrikokseksi, mikäli tulliselvitysrikoksessa:

  • teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa taloudellista hyötyä,
  • rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti, tai
  • rikos tehdään osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa tai ammattimaisesti.

Lisäksi törkeän tekomuodon tuomitseminen edellyttää, että teko on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Törkeästä tulliselvitysrikoksesta tuomitaan vankeutta vähintään neljä kuukautta ja enintään kolme vuotta.


Lue lisää tulliselvitysrikoksesta.

Lähde §: rikoslaki


Suomen Juristit Oy
20.2.2015
(Päivitetty 16.12.2021)

Nopeaa apua lakiasioihin.